Raspisan natječaj za javne površine u Noći Grada Labina

0
Noć Grada Labina
Noć Grada Labina

Grad Labin uputio je javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije Noć Grada Labina, koja će se održati 13. kolovoza.

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, Labin, sa napomenom: "NE OTVARATI – NOĆ GRADA LABINA 2022.".

Nudi se dvanaest lokacija, rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 10. kolovoza u 12 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Više o lokacijama, njihovom grafičkom prikazu i obrascu za podnošenje ponuda OVDJE.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KUHINJSKI/A RADNIK/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KOZMETIČAR/KA - WELLNESS TERAPEUT/KINJA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA