FLAG Alba

Za zaštitu morskog okoliša i ribarima Labinštine 775 tisuća kuna

0
Duga Uvala
Duga Uvala

 Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a Alba održanoj dana 29. rujna donesene su Odluke o odabiru projekata za 2 FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba i to:

Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja,  M.4.2.1. -8/22 i ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture,  M. 1.1.1. -9/22. U okviru FLAG natječaja za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja donesene su sljedeće Odluke o odabiru:

- Grad Labin, dodijeljeni iznos potpore 334.820 kn
- Turistička zajednica Grada Labina dodijeljeni iznos potpore 89.767,50 kn
- Općina Raša dodijeljeni iznos potpore 267.100 kn

Nositelji projekta dodijeljenim potporama ulažu u očuvanje i zaštita morskog okoliša i obalnih područja na područja Grada Labina i Općine Raša. Projektima je planirano  provesti 9 akcija čišćenja podmorja od krupnog otpada na području naselja Rabac, Prtlog, Trget i Tunarica i 23 akcije čišćenja plaža na području naselja Rabac, Prtlog, Trget, Tunarica, Koromačno, Ravni, Drenje, Sveta Marina, a planirane su i edukacije na temu zaštite morskog okoliša kojima će se obuhvatiti učenici OŠ Matije Vlačića, OŠ Ivo Lola Ribar, OŠ Ivana Batelića Raša i Srednje škole Mate Blažina te prodavači i kupci/posjetitelji labinske gradske ribarnice.

Intenzitet potpore za navedene projekte je 100%. U okviru FLAG natječaja za jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture  donesene su sljedeće Odluke o odabiru:

- Ulika, obrt za trgovinu i marketing, vl. Moreno Bartolić dodijeljeni iznos potpore 10.480 kn.
- Miramare, obrt za ribarstvo i trgovinu, vl. Renco Verbanac dodijeljeni iznos potpore 35.743,20 kn.
- Dagnja, obrt za morski ribolov, marikulturu i trgovinu, vl. Mirjana Pejić dodijeljeni iznos potpore 36.479,70 kn.

Intenzitet potpore iznosi 80% za prijavitelje i projekte vezane uz mali priobalni ribolov (Obrt Ulika i Obrt Miramare) te 50% za projekt  prijavitelja Obrt Dagnja. Nositelji projekta dodijeljenim potporama ulažu u kupnju opreme za ribarska plovila i akvakulturu s ciljem daljnje modernizacije poslovanja, povećanjem produktivnosti i konkurentnost na tržištu.

FLAG Alba svim nositeljima projekata želi puno uspjeha u provedbi projekata i daljnjem radu. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Trget

 

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

LONDINER/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

NOĆNI/A RECEPCIONAR/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

MESAR/ICA

Do: 30.06.2022.

LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA