Marketing

 

Online oglašavanje:
Sponzorirana vijest na naslovnoj stranici - 40 EUR + PDV (trajanje 2 do 4 dana)
Banner - 15 EUR/dan + PDV

Cjenik oglasnog prostora u tiskanom izdanju:
1/1 stranice: 260 EUR + PDV
1/2 stranice: 130 EUR + PDV
1/4 stranice: 65 EUR + PDV

Kontakt osoba: 
Divna Knežević
Tel. 052/851-228
e-mail: divna@istarski.hr