Marketing

 

Online oglašavanje:

Sponzorirana vijest na naslovnoj stranici - 300 kn + PDV (trajanje 2 do 4 dana)
Banner - 100 kn/dan + PDV

Cjenik oglasnog prostora u tiskanom izdanju:

1/1 stranice: 1.950,00 kn + PDV
1/2 stranice: 1.040,00 kn + PDV
1/4 stranice: 500,00 kn + PDV
Sponzorirani prilog - duplerica: 5.800,00 kn + PDV

Kontakt osoba: 

Divna Knežević
Tel. 052/851-228, fax: 851-230
e-mail: divna@istarski.hr