glavičić o prijavi nature histrice:

'Još uvijek se čeka DORH da pokrene postupak'

1
Tanja Pejić (foto: Roberto Matković)
Tanja Pejić (foto: Roberto Matković)

U Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u tijeku je sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Na Aktualnom satu rezerviranom za vijećnička pitanja, vijećnica Tanja Pejić (Demokrati), zatražila odgovore na neka pitanja. Jedno se pitanje odnosi na tužbu i kaznenu prijavu pokrenutu na inicijativu Grada Labina. Ista je pokrenuta 11. ožujka protiv Istarske županije, zbog onemogućavanja primjene Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2022. godini.

Vijećnicu je zanimalo da li je stigao službeni odgovor te ima li bilo kakvih informacija po tom pitanju tim više što Istarska županija navodi kako je razlog skraćivanja roka koncesijskih odobrenja, s pet na jednu godinu na lokaciji Maslinica, inicijativa tvrtke Maslinica. Također, Županija dodaje da postoji inicijativa te tvrtke za uzimanjem plaže Maslinica u koncesiju na 20 godina, dok uprava tvrtke Maslinica osporava tu tvrdnju.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Danijel Žužić, pojasnio je kako je grad podnio Upravnu tužbu prema Upravnom sudu, za postupak Istarske županije, te je on još uvijek u tijeku. Grad je uputio prigovor na postupak prema Istarskoj županiji, gdje je najprije dobiveno rješenje o odbijanju, te se Grad žalio na takvo rješenje.

U konačnici je ta žalba išla na drugi stup. Nadležno ministarstvo je po toj žalbi pozitivno postupalo, no Istarska županija je dala prigovor, pa je u zadnjem očitovanju od 26. rujna 2022. godine Grad ostao pri svojim navodima da se navedeni postupak mora provesti do kraja, odnosno da ostaje pri koncesijskim odobrenjima kako je i bilo. Upravna tužba je u postupku te će Grad Labin po njenom okončanju i dobivenoj presuditi u konačnici postupiti.

Tanja Pejić je zatražila i informaciju o montažnim objektima na plažama, u kojima koncesionari spremaju svoju opremu (ležaljke, suncobrane itd.) te je zanima da li Grad Labin namjerava napraviti plan da se takvi objekti standardiziraju po pitanju izgleda i veličine. Navela je kako je jednom koncesionaru, ove godine, jedva dozvoljeno da postavi svoj šator kako bi mogao negdje spremiti svoju opremu.

Danijel Žužić u svom je odgovoru dodao da će Grad ovaj prijedlog razmotriti i kod davanja koncesijskih odobrenja kojima upravlja Grad, napraviti prijedlog opreme koja može biti montirana na plaži.

Mladen Bastijanić (foto: Roberto Matković)

Vijećnik Mladen Bastijanić (Demokrati) nadovezao se na pitanje vijećnice Pejić te istaknuo kako ne bi želio da se ponavljaju greške prethodnih godina kada je na plaži Maslinica bilo spora za davanje koncesijskih odobrenja, ali i ukazao kućicu koja je bila namijenjena za skladištenje ležaljki i opreme, međutim, ranijih je godina prenamijenjena u trgovačku djelatnost, te dodao kako navedena kućica treba biti vraćena prvotnoj namjeni a to je skladištenje opreme.

Pročelnik Žužić zaključno je pojasnio da svi objekti koji su bili u Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu, prema izdanim koncesijskim odobrenjima, bili postavljeni na plaži i korišteni, a bilo kakva postupanja koja su van dopuštenih planova, prijavljena su pomorskom inspektoru, koji je napravio uvid na terenu i nadležan je za kažnjavanje koncesionara.

Vijećnica Tanja Pejić (Demokrati) zatražila je i informaciju o kaznenoj prijavi protiv nepoznatog počinitelja, koju je u rujnu ove godine pokrenula ustanova Natura Histrica, a na inicijativu Grada Labina. Radi se o sječi oko šest hektara stabala, što je počelo u proljeće. Ravnateljica te ustanove tvrdi da se šuma nije sjekla radi ogrjeva, već radi uređenja ili gradnje turističkih kapaciteta; u zaštićenom području tj. značajnom krajobrazu Prtlog.

Labinski gradonačelnik Valter Glavičić podsjetio je da je kaznena prijava pokrenuta u rujnu ove godine od strane Nature Histrice. „U kontaktu sam s njima. Državno odvjetništvo još nije pozvalo Naturu Histricu na prvo očitovanje, tako da se još uvijek čeka DORH-a da pokrene postupak. No, ne radi se samo o spomenutih 6 hektara površine. Evidentirano je još devastacija prostora te su podnijete dodatne prijave. Od tada, čuvari Nature Histrice redovno obilaze i kontroliraju područje, i dobra je vijest da nije bilo daljnjih devastacija prostora“, pojasnio je Glavičić.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA

Do: 05.03.2024.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

ČISTAČ/ICA

Do: 06.03.2024.

VALBANDON, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 06.03.2024.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI

Do: 06.03.2024.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA