Izvještaj načelnice

Evo što se sve radilo u Raši u prvih šest mjeseci ove godine

0
Karlota
Karlota

"S obzirom na ono što se događalo u zadnja dva mjeseca, izvješće izgleda staro sto godina", kazala je načelnica općine Raša Glorija Paliska podnoseći izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine na sjednici Vijeća 14. rujna. U nastavku prenosimo dio izvješća koje se odnosi na aktivnosti predviđene programima održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2023. godinu.

Odradile su se uobičajene komunalne aktivnosti tijekom trajanja zimske sezone, košnje, te pripreme za nadolazeću turističku sezonu. Pripremile su se plaže, uredilo se priobalje, nasipali makadamski putovi, dodatno su se uredila postojeća dječja igrališta. Na novoj lokaciji u centru naselja Viškovići uredilo se i opremilo potpuno novo igralište za djecu.

Uspostavljanje prostora za parking u Koromačnu i Trgetu

U izvještajnom razdoblju nastavile su se provoditi aktivnosti oko izrade projektnih dokumentacija potrebne za provedbu projekta izgradnje nove javne rasvjete i optimizacije ostale infrastrukture u naselju Raša i Krapan uz projekt Aglomeracije Labin-Raša-Rabac, kao i za provedbu postupka IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Raša, te pripremu javne rasprave koja će se održati u slijedećem izvještajnom razdoblju.

Također, nastavljaju se aktivnosti za provedbu Fonda za pravednu tranziciju (FTP) u RH, te za provedbu Teritorijalnog plana pravedne tranzicije (TPPT) u smislu realizacije projekta Poslovne zone Krapan. U tijeku je postupak rješavanja složenih imovinsko-pravnih odnosa i zasada je ishod neizvjestan.

Sukladno donesenim odlukama Općinskog vijeća, poduzete su daljnje radnje oko uspostavljanja prostora za parkiranje u naseljima Koromačno i Trget, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Također su, prema odluci Općinskog vijeća, izvršene sve potrebne aktivnosti oko osnivanja trgovačkog društva Arsiana d.o.o. Raša.

Priprema projekta 'Stop smeću! More zaslužuje sreću'

Tijekom izvještajnog razdoblja odvijali su se mnogobrojni i intenzivni radovi na završetku velikog kapitalnog projekta uređenja rudnika Karlota. U lipnju se obavio tehnički pregled, gdje su dobivene sve potrebne dozvole. Žurno se krenulo s pripremnim aktivnostima za predstavljanje novog motiva dolaska u Rašu i za obilazak prvih posjetitelja. Nakon izdane suglasnosti Konzervatorskog odjela u Puli, dobivena je građevinska dozvola za projekt obnove bazena u naselju Raša, čija se realizacija planira za slijedeću proračunsku godinu.

Općina Raša je putem lokalnog FLAG-a izvršila prijavu projekta u okviru LAGUR Natječaja Mjera 4.2.1. „Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama te za zaštitu obalnih područja“ za projekt „Stop smeću! More zaslužuje sreću!ˇ, te dobila potporu u najvišem mogućem iznosu do 35.450,26 eura (od kojih je 15 % udio sredstava RH, a 85 % doprinos sredstava EU). Stoga, su u izvještajnom razdoblju poduzete daljnje aktivnosti radi pripreme i provedbe projekta „Stop smeću! More zaslužuje sreću!", piše u izvješću o radu raške načelnice za prvo polugodište 2023. godine. (K.S.R.)

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa